2021-01-29

Så många varv kommer du runt jorden med energin från våra vattenkraftverk

Hur många varv runt jorden kan du köra med en elbil med den energi som under 2020 producerades i våra vattenkraftverk i Hedefors, Hillefors och Floda? 

Innan jul utlyste vi en tävling med just den frågan. Nu har vi det rätta svaret! 

Under 2020 producerade Lerum Energis tre vattenkraftverk i Säveån över 13 GWh (13 000 000 kWh). Siffror som bara är siffror om man inte sätter dem i ett sammanhang. Som till exempel hur många varv man kan ta sig runt jorden i en elbil med den energin. Vi räknade på en Volkswagen modell ID.3 och skulle med den kunna köra imponerande 2000 varv runt jorden! 

Ja, du läste rätt. 2000 varv! 

I Sverige finns det många små vattenkraftanläggningar som tillsammans hjälper elsystemet på ett betydelsefullt sätt och kontinuerligt producerar förnybar och klimatvänlig energi. Denna grupp av mindre vattenkraftverk benämns definitionsmässigt som småskalig vattenkraft. Vart och ett av dessa mindre kraftverk kan tyckas marginellt ur ett energihushållningsperspektiv, men tillsammans uträttar de storverk. Landets småskaliga vattenkraftverk producerar faktiskt lika mycket el som varje år används i Göteborg. 

Men tillbaka till tävlingen. 

Vi lovade att utlysa tre vinnare, de som kom närmast rätt svar. Gissningarna som vi fick in och som var närmast 2 000 var 5 313 varv, 796 varv och 180 varv.
Vinnarna har meddelats via mejl och belönas med var sina energifyllda goodie bags och ett presentkort på Rallarrosen i Lerum. 

Grattis!