2024-04-30

Röjning och inspektion på Sunnerö

Lars Gustafsson på väg till Sunnerö tillsammans med Anders Axelsson för att röja nedfallna träd.

Idag har Anders och Lars begett sig till Sunnerö i Mjörn för att röja bort träd som fallit över elledningar till följd av hårda vindar under vintern. 

Utöver detta arbete ska de även noggrant inspektera alla luftledningar i området för att säkerställa att de är i gott skick och inte utgör någon risk. Detta arbete är avgörande för att bibehålla säkerheten och eldistributionens pålitlighet i området.

Efter vinterns hårda vindar har det fallit ner en del träd på elledningarna på Sunnerö. Något som nu åtgärdas.