2022-05-13

Revision av M2 Floda

I förra veckan utfördes extern revision på lindningskopplarna vid mottagningsstationen "M2" i Floda. Ingemar Carlsson är projektledare på Lerum Energi och var den som ledde arbetet på plats.

Lindningskopplarna reglerar spänningen i transformatorn, vid ökat uttag av ström minskar spänningen och då reglerar lindningskopplarna upp spänningen. De är tillverkade av Maschinenfabrik Reinhausen, ett tyskt företag. Det var även från just Reinhausen de två teknikerna som utförde arbetet representerade denna gång. Det är viktigt att gå igenom lindningskopplarna med jämna mellanrum, dock behöver man inte göra ett lika omfattande arbete som utfördes denna gång vid varje tillfälle. 

-Teknikerna lyfte ur transformatorn och bytte en del delar på dem. Det sitter två lindningskopplingar i varje transformator och varje lindningskoppling tar en dag att uppdatera. De passade även på att byta oljan som de är placerade i, berättar Ingemar Carlsson.

Efter snabbt och väl utfört arbete är nu lindningskopplarna klara för att kunna reglera spänningen under flera år framöver. Det är uppdateringar och investeringar som detta som gör att vi har ett stabilt och väl fungerade elnät i Lerums kommun.