2023-05-25

Rensning av ledningsgata i Härskogen

Under gårdagen fanns personal från Lerum Energi på plats i Härskogen och Härskogsvägen för rensning och underhåll av kraftledningsgata.

Arbetet görs för att säkerställa att inte grenar och träd ramlar ner över luftburna elledningarna och orsakar strömavbrott.