2023-04-27

Rekordstort intresse för solceller i Lerum 

Intresset för att installera solceller har minst sagt exploderat i Lerums kommun det senaste året.
Under 2021 gjordes 142 anslutningar. Under 2022 var den siffran uppe i 330 och hittills under årets tre första månader har närmare 200 solcellsanläggningar anslutits.
- Med tanke på det extremt höga inflödet av förfrågningar av solcellsanslutningar har ledtiderna ökat. Vi har fått långt fler mätarbyten att planera in och utföra jämfört med tidigare år, säger Frida Vånder, Nätchef Lerum Energi. 

Varje anslutning innebär ett mätarbyte och ju fler som installerar solceller, ju fler mätarbyten. 

När vi har fått in färdiganmälan för en ny solcellsanläggning tar det i regel cirka fem veckor tills vi kommer och byter elmätare samt gör en kontroll av anläggningen.
-Under semestertider är det längre ledtider av naturliga anledningar då vår personal ska kunna ha semester, säger Mattias Corein, projektledare på Lerum Energi.

 

Vi hanterar ärendena i den takt de kommer in. Turordningen gäller enligt när ärendet är färdiganmält av installatören.
- Färdiganmälan betyder att installatören intygar att installationen av solceller är färdig och är utförd enligt de tekniska krav vi ställer på anläggningen och installationen. Vi måste behandla alla kunder lika och därför tillämpar vi kösystemet, säger Frida Vånder.

Martin Carlsson, montör på Lerum Energi, sätter in en ny mätare hos en kund som har installerat solceller.

Något man kan göra medan man väntar på att mätaren ska bli bytt och man kan sätta igång sin anläggning, är att läsa på om vilket ansvar man har för sin anläggning, fundera på vilken elleverantör man ska välja och läsa på om skatteavdrag m.m på Energimyndighetens solelportal

Du kan även läsa mer om hur solcellsprocessen går till här.