2022-08-24

Rekordmånga installerar solceller – nya produktionsmätare beräknas i september

För dig som installerar solceller är sista steget att Lerum Energi byter ut din elmätare mot en ny uppdaterad mätare för att vi skall kunna mäta och registrera din producerade energi. En lösning på produktionsmätarbristen väntas vara klar i mitten av september.

På grund av halvledarbristen och det osäkra läget i omvärlden har lagda ordrar på mätutrustning försenats. Detta innebär att det i augusti saknas utrustning till produktionsmätare för nya solcellsanläggningar tills vi fått nya leveranser. 

Utan en ny uppdaterad mätare är det inte tillåtet att starta igång en ny produktionsanläggning då vi enligt lag måste mäta och registrera all el som överförs i nätet. En viss typ av elmätare kan dessutom registrera producerad energi som förbrukad energi vilket medför ökade kostnader för anläggningsägaren.

Vi har arbetat intensivt för att hitta andra lösningar och få tillgång till mätutrustning. Preliminärt kan vi ha en lösning för produktionsmätare klar från mitten av september. Vi  kan då börja att byta mätare igen på färdiganmälda installationer av produktionsanläggningar.

Vid nya besked kommer informationen ut till er kunder och installatörer, både här på hemsidan och föranmälan.nu.