2022-06-01

Raseringsarbete av L15

Lerum Energi har under flera år gjort stora investeringar för att ersätta befintliga luftledningar med markkabel. Detta för att öka driftsäkerheten och minska avbrotten för våra kunder. Efter att markkabeln är på plats krävs även att luftledningarna raseras och tas bort, ett arbete vi nu utför i området mellan Uddared i Floda och Stenkullen.

Luftledning som plockats ner vid Uddared.

Arbetet med att rasera och ta bort linjen som kallats för L15 pågår i detta nu och förväntas vara klart i slutet av juni. Under tiden kan det vara begränsad framkomlighet i området då det tillfälligt förvaras raserat material på marken under en kort period innan det blir bortforslat av entreprenören. 

-Vi vill minska antalet transporter och undvika att de kör halvfulla lastbilar fler gånger. Det är bättre för vår miljö, säger Frida Vånder, Nätchef på Lerum Energi.