2023-12-19

Rådgivningsdag på Lerum Energi: Kunderna rustar sig inför vintern med insikt och hållbara alternativ

Lerum Energis VD Anders Zetterman inledde dagens föreläsningar.

Förra vintern präglades av stigande elpriser och en allmän oro för höga elräkningar. Men nu, inför den kommande vintern, ser prognoserna för elpriserna betydligt bättre ut än föregående år. Trots det är det viktigt att vara medveten om att energimarknaden kan vara föremål för snabba och oförutsägbara förändringar. För att belysa sammanhangen mellan energimarknaden, avtalsval och prisutveckling, bjöd Lerum Energi in till en informativ rådgivningsdag. I centrum för evenemanget stod även Säveåel, en produkt som främjar hållbara miljöinsatser ihop med för klimatet viktig förnybar elproduktion i Säveån.

Energimarknaden och elprisutveckling: Insiktsfulla föreläsningar

Under den första föreläsningen för dagen, erbjöd Lerum Energis VD, Anders Zetterman, och Marknadschef, Jenny Nordlund, besökarna en djupgående översikt över energimarknadens nuvarande läge och elprisutveckling. Besökarna fick insikt i hur elanvändningen ser ut och fungerar i Lerum, samt hur faktorer som väder, vind och globala händelser påverkar spotprisernas fluktuationer. Dessutom gavs en inblick i Svenska Kraftnäts kontrollrum, där olika energikällor övervakas och samverkar för att hålla samhället igång.

Marknadschef Jenny Nordlund går igenom elprisutvecklingen för besökarna.

Säveåel: En möjlighet att göra skillnad

Efter dessa informativa föreläsningar följde en presentation om Säveåel, småskalig vattenkraft och Lerum Energis arbete för klimat och miljö runt Säveån. Marknadskoordinator Christoffer Sturesson och säljansvarig Oskar Isaksson delade med sig av årets miljöinsatser och kommande projekt vid företagets tre vattenkraftverk. Besökarna fick också insikt i pågående och tidigare arbete som gynnar Säveån och dess omgivningar. Säveåel är en tilläggsprodukt som kunder kan inkludera i sina avtal, och intresset för att stödja utvecklingen av denna natursköna plats, som utgör en viktig livsnerv för kommunen, ökar stadigt.

Lerum Energi tackar sina engagerade besökare

Lerum Energi vill rikta ett varmt tack till alla besökare som gjorde denna rådgivningsdag extra levande med många frågor och mycket skratt samt härliga samtal. Om du inte hade möjlighet att delta i evenemanget men är nyfiken på något av ovanstående ämnen, tveka inte att kontakta vår kundservice. Vi är alltid här för att hjälpa dig!

Nöjda besökare som ställde bra och frågor i samband med våra föreläsningar.

Besökarna hade även möjlighet att prata elhandel med vår personal. Här hjälper vår säljare Oskar Isaksson en av dagens besökare.