2024-06-24

Planerat stopp i fjärrvärmeleveransen i Stenkullen tisdag 25 juni

Vi planerar att byta ut pumpen och installera en större ventil vid vår fjärrvärmepanncentral i Stenkullen. Denna uppgradering görs för att kunna leverera högre effekt till våra kunder inför vintern. 

Arbetet innebär ett stopp i fjärrvärmeleveransen för våra kunder i Stenkullen under cirka fem timmar. Vi har planerat arbetet till tisdagen den 25 juni mellan klockan 08.00 och 15.00.