2024-01-10

Pengar att tjäna på timprisavtal med Lerum Energi?

När det kommer till att välja rätt elprisavtal för privata hushåll kan det vara förvirrande att navigera bland de olika produkter som finns. Timpris har seglat upp som ett allt vanligare alternativ, men vad innebär ett timprisavtal, tjänar man på att välja det och hur skiljer det sig från ett vanligt rörligt elpris?

Lerum Energis säljare, Oskar Isaksson, är väl insatt i elprismarknaden och har följt utvecklingen kring timpriser under den senaste tiden. Han berättar att både timpris och rörligt månadspris är former av rörliga priser som skiljer sig i hur priset beräknas.
- Rörligt elpris baseras på förbrukningen hos samtliga kunder i ett område, tex Lerum, som är månadsmätta, medan timpris endast baseras på ett enskilt hushålls förbrukning. Med andra ord så betalar du helt enkelt med timpris för din förbrukning i realtid, timme för timme.
 
Oskar betonar att möjligheten att sänka sina elkostnader med timpris beror på flera faktorer. Timpris är lämpligt för de som kan anpassa och planera sin elanvändning till lågpristimmar, men detta kräver en viss grad av medvetenhet och förmåga att flytta sin förbrukning när priset är fördelaktigt.

Oskar Isaksson, här i samtal med kund i våra lokaler på Elvägen, är vår säljare på Lerum Energi.

Vilka risker finns med timpris?

Den största risken med timpris är, enligt Oskar, att du kan få högre priser än förväntat om du inte kan flytta din energiförbrukning till lågpristimmar. Det är också svårt att helt eliminera högpristimmar från sin förbrukning, vilket kan göra det svårt att förutsäga sina totala kostnader med precision.

Hur vet man vilka timmar som är dyra/billiga?

- Att veta vilka timmar som är dyra eller billiga är avgörande för att dra nytta av timprisavtalet. Kunderna kan enkelt få information om elpriserna för de kommande timmarna genom att använda Lerum Energis gratis-app, eller besöka Nord Pools hemsida, berättar Oskar.

Hur står sig Lerum Energis timpris mot andra bolag?

- Bra skulle jag villa säga, men det är väldigt svårt att se vad som faktiskt blir billigare utan att jämföra fakturor från slutkund. I de jämförelser jag har gjort på inkomna kundunderlag så har vi varit billigare, även mot de företag som utlovar inköpspris. Inköpspris på el är inget som går att få, det tillkommer alltid myndighetavgifter och olika handelsavgifter så länge det är företag som bedriver elhandel, förklarar Oskar. 

För att kunna jämföra som privatkund måste man vara lite detektiv och utreda vad elhandlaren man är intresserad av har för typ av avgifter, det kan vara allt från handelsavgifter till lagstadgade myndighetsavgifter.
- Oftast svarar man bara på det som kunden faktiskt frågar, till exempel vilket påslag man har, sedan nämner man inte att man har ett handelspåslag. Det är viktigt att man jämför med likvärdiga avtal och under samma premisser. Gör man inte det så kommer det ofta om inte alltid vara en fördel för timpris, då volympåslaget saknas.

Hur gör man för att testa timpris?

Om du är intresserad av att prova timpris kan du enkelt teckna ett timprisavtal här på hemsidan eller genom att ringa oss på 0302-55850. Oskar poängterar också att det vanligtvis är möjligt att byta tillbaka till ett annat avtal om du inte är nöjd med timpriset, men det är bäst att kontrollera med din elleverantör om deras specifika regler och villkor. Hos Lerum Energi kan du alltid byta rörliga priser internt smidigt och enkelt.
- Går ni i tankarna att skaffa timavtal så finns vi till hands och vi erbjuder ett lågt påslag utan dolda handelsavgifter från ert lokala bolag, där vinsten går tillbaka till lokalinvånarna, avslutar Oskar.