2021-06-23

Parkslide – försiktighetsåtgärder i utsatta områden

Lerum Energi vidtar försiktighetsåtgärder vid arbeten i områden där parkslide
och andra invasiva arter finns. Alla involverade i våra grävarbeten följer noga kommunens riktlinjer. 

- Vi är väldigt försiktiga vid schaktarbete och använder alternativa schaktsträckor så långt det är möjligt.
Vi undviker vidare att gräva i närheten av denna invasiva växt. Alla involverade i våra grävarbeten följer
noga kommunens riktlinjer angående parksliden, säger Niclas Bergman, planeringsingenjör och projektledare på Lerum Energi. 

Här kan du läsa mer om Lerums kommuns riktlinjer och rutiner gällande parkslide.