2024-06-29

Pågående insats efter branden i Floda fjärrvärmeverk

Efter branden i Floda fjärrvärmeverk har återställningsarbetet pågått för fullt sedan tidigt i morse. Vår personal, tillsammans med gräventreprenörer, har schaktat fram ny dragning och kapat den inkommande fjärrvärmeledningen till den brandskadade anläggningen.

Temporär panncentral på väg

Under eftermiddagen kommer en temporär panncentral att levereras. Arbetet med att få den på plats pågår fram till kvällen. Anders Zetterman, VD för Lerum Energi, berättar om det senaste dygnets intensiva arbete.

- Trots det tråkiga som inträffat med branden är det ändå fantastiskt att se alla aktörer som kommer samman. Vi har sett ett välfungerande samarbete mellan räddningstjänst, polis, vår egna personal och entreprenörer. Alla ställer upp och gör ett fantastiskt arbete,  säger Anders Zetterman.

Driftsättning och återställande av värme

Lerum Energi räknar med att få pelletspannan på plats under kvällen och att installationen blir färdig under morgondagen (söndag). Målsättningen är att kunna erbjuda drabbade kunder varmvatten och värme igen från och med måndag. Den temporära anläggningen kommer att eldas med biobränsle, närmare bestämt pellets, som är väldigt energintensivt och kräver mindre yta än flis.

Vi fortsätter att arbeta intensivt för att säkerställa att alla drabbade kunder får tillbaka sin värme och sitt varmvatten så snart som möjligt. Tack för ert tålamod och förståelse under denna tid.

Anders Zetterman, VD Lerum Energi, och Anders Glimfjord, fjärrvärmeingenjör.

Återställningsarbetet har pågått för fullt sedan tidigt i morse.