2022-06-27

Ökat intresse för solceller, mätarstatus i sommar

Står du inför valet att skaffa solceller till din bostad? Då delar du ditt intresse med många som vill göra en förnybar insats till det egna hemmet och Lerum Energi ser ett kraftigt ökat kundintresse av just solceller. Trycket på solceller gör att efterfrågan på nya mätare stiger. Det i sin tur påverkar att leveranstiderna drar ut i tid samtidigt som logistikkedjorna påverkas av en orolig omvärld.

För dig som installerar solceller är sista steget att Lerum Energi byter ut din elmätare mot en ny mätare för att vi skall kunna läsa av din producerade energi. Trots längre leveranstider på flera håll ser läget bra ut just nu. Vi har ingen aktiv brist på nya mätare under sommaren, berättar Stefan Bertrandsson och Mattias Corein som till vardags processar mätarbyten för produktionsanläggningar. För kunder som redan ligger inne i planeringen finns utrustning på plats och vi arbetar undan det som inkommit innan semestrarna. Vi bevakar noggrant höstens lagda ordrar och planerade inleveranser av nya mätare för att långa väntetider skall undvikas. 

Under vecka 28 - 29 kommer vi att hålla semesterstängt för den avdelning som processar mätarbyten för produktionsanläggningar. Vi är tillbaka vecka 30 och våra kunder kan då räkna med  två veckors hanteringstid innan de kan starta igång sina nya och efterlängtade anläggningar. 

För att undvika onödiga väntetider vill vi påminna om att det är viktigt att installatören av solcellerna gör en föranmälan när arbetet startar och en färdiganmälan när arbetet är klart, så att vi som elnätsbolag kan planera för bytena. 

Väl mötta med nya solcellsförfrågningar hälsar Stefan och Mattias.