2021-12-03

Nytt om kommunens laddstolpar

Lerums kommun har i samarbete med Lerum Energi installerat laddstolpar runt om i kommunen som en del av kommunens infrastrukturarbete. Under en period har det varit kostnadsfritt för alla att ladda sin bil vid någon av kommunens stolpar men nu går vi in i nästa fas av arbetet vilket kommer innebära en del förändringar.

Den 3 januari 2022 införs avgift för elbilsladdning vid kommunens laddstolpar. Avgiften är tre kronor per kilowattimma. Betalning görs med app eller laddbricka hos InCharge. 

InCharge ansvarar sedan tidigare för driftövervakning av kommunens laddstolpar och den 3 januari aktiveras även betalfunktionen. Incharge är en av de större laddoperatörerna med stationer anslutna över hela landet och även i några av våra grannländer. 

Appen kan laddas ner kostnadsfritt men det går också att beställa en laddbricka eller ett laddkort hos InCharge. Beställ gärna i god tid då leveranstiden kan vara lång. Här kan du beställa din laddbricka eller laddkort.

Avgift kommer att tas ut på alla publika laddstolpar som har teknik för att ta betalt. En del äldre laddstolpar behöver bytas ut innan betalning kan införas på dessa stationer. Självklart laddar du fortfarande din elbil med 100% förnybar vattenkraft genom Lerum Energi.

Läs gärna mer i Lokalpressen.