2023-12-29

Nytt kapitel väntar när vi säger hej då till 2023 och välkomnar 2024!

Lerum Energis VD Anders Zetterman summerar 2023 och delar med sig av sina förväntningar inför 2024.

Under vintern 2022/2023 sattes vårt elsystem på prov. Vi kunde tidigt 2023 glädjande nog konstatera att det höll måttet. Elpriserna under 2023 har varit avsevärt lägre än året innan, mycket tack vare en minskad elförbrukning.
Anders Zetterman kommenterar:
- Framtiden visar om denna trend håller i sig under 2024, särskilt då vi observerade en ökad elförbrukning i Lerum mot slutet av 2023.

I början av året ingick vi ett avtal med Kamstrup för utbyte och leverans av elmätare till cirka 32 000 kunder i Lerum och Partille kommuner, ett projekt som fortsätter genom 2024.

Händelserikt på elnätsfronten

På elnätsfronten har det varit ett händelserikt år. Vi har bland annat genomfört en förstudie för ombyggnaden av mottagningsstationen M1 Berg, planerad till 2025/2026. Dessutom har vi tecknat avtal om anslutning av en 20 MWh batterianläggning, som vi förväntar oss ska vara i drift under 2024.
I december lämnade vi in dokumentation för ny intäktsram för perioden 2024-2027 till Energimarknadsinspektionen.
- Elnätet har varit stabilt med få avbrott, vilket är gynnsamt för både oss och våra kunder, tillägger Anders Zetterman.

Förbättrad drift av fjärrvärme

Fjärrvärmesektorn stod inför utmaningar i år med ökade biobränslepriser. Trots detta lyckades vi säkra tillgången på flis från lokala leverantörer och pellets på en utmanande marknad.
- Tack vare samarbete med våra kunder har vi lyckats förbättra driften av fjärrvärmeverksamheten, vilket har lett till högre effektivitet och lägre kostnader, säger Anders Zetterman. 

Rekordproduktion av vattenkraft

Vår vattenkraft har haft rekordproduktion under året samtidigt som vi fortsatt med miljöförbättringar i anslutning till våra kraftverk.
- Det är viktigt att vi fortsätter informera om vattenkraft och vårt arbete inom detta område för att öka förståelsen och acceptansen för verksamheten, säger Anders Zetterman.

Fler väljer Säveåel

På marknadssidan har vi haft framgångsrika event och sett en betydande ökning av antalet kunder inom elhandeln.
- Det glädjer oss att allt fler kunder väljer vår lokalproducerade Säveåel och att kundnöjdheten ökar enligt våra undersökningar. Det är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg, säger Anders Zetterman.

Ny styrelse och ägardirektiv

Företagets styrning har förändrats under året med en ny styrelse och nya ägardirektiv. Vi har ägnat tid åt att renodla elnätsverksamheten, vilket har resulterat i att vi nu har fyra företag i koncernen i stället för tre.
Internt har vi intensifierat vårt arbete med att förbättra rutiner inom arbetsmiljö, inköp och uppföljning.

Anders Zetterman, VD Lerum Energi.

Förväntningar inför 2024

Anders Zetterman har flera förväntningar inför 2024:

- Under 2024 förväntar jag mig att vi kommer att se resultat från de utredningar vi initierat för att vidareutveckla fjärrvärmen i Lerum. När det gäller biobränslepriserna, hoppas jag att vi har sett det högsta priset och att vi kommer att se en sänkning under 2024. För vår elhandel hoppas jag att vi kan fortsätta den framgångsrika trenden med att öka antalet kunder och även öka andelen kunder som väljer lokalproducerad Säveåel.

Han fortsätter:
- Ett spännande projekt är att vi planerar att bygga en mindre fiskväg vid Floda kraftstation under 2024. Mer information om detta kommer när vi har mer detaljerade planer och nödvändiga tillstånd, säger Anders Zetterman.