2023-02-06

Nytt elstöd för november och december

Nu står det klart att Energimarknadsinspektionen godkänner Svenska Kraftnäts senaste ansökan om att finansiera nytt elstöd. Denna gång är det ytterligare 10 miljarder som skall betalas ut för svenska fysiska personer och tanken är att mildra de höga elpriserna för november och december 2022. För Lerum innebär det ett stöd om 126 öre per kilowattimma på 80% av elförbrukningen. 

Stödet omfattar alla fysiska personer som hade ett gällande elnätsavtal med ett elnätsbolag den 31 december 2022 för en uttagspunkt och där el förbrukats under perioden 1 november till och med 31 december 2022. Modellen som Svenska kraftnät föreslagit, och Ei nu fattat beslut om, innebär att elstödet till fysiska personer i Lerum, dvs elområde tre, blir 126 öre per kilowattimme. Elstödet ges för 80 procent av den uppmätta elförbrukningen under perioden november–december förra året.

Vilken instans som kommer att betala ut stöden denna gång och vid vilken tidpunkt som stödet skall betalas ut är ännu inte klart. Försäkringskassan har dock åter fått i uppdrag att förbereda sig för att kunna betala ut även detta stöd men inväntar att en förordning skall komma på plats med slutgiltigt besked. Lerum Energi avser att hålla våra kunder uppdaterade om vilka beslut som kommer att fattas. 

Sedan tidigare har vi rapporterat om att Försäkringskassan börjar betala ut det första av de beslutade elstöden från och med den 20 februari i år. Läs mer om detta här