2020-11-12

Loggan på plats på våra bilar

Så här ser våra bilar numera ut med den nya loggan på plats! 

  • Den blå färgen, som går som en våg, symboliserar vatten, stabilitet, lugn, trygghet och hänsynsfullhet. 

  • Den orange färgen i loggan står för energi, handlingskraft, värme och omtanke.

Lokal kraft att lita på!