2020-10-08

Nya ledningar från Aggetorp till Gräskärr

Lerum Energi är mitt uppe i ett omfattande arbete i Aggetorp och ända bort till Gräskärr, hela 5,5 kilometer högspänningsledningar grävs nu ned vilket är en viktig satsning i elnätet. 

Det som främst görs är att vädersäkra gamla luftledningar från 1950- och 60-talet. Aggetorp är idag ett område där gammal och ny bebyggelse blandas och som också behöver nya markstationer för att också klara av morgondagens elförsörjning.

 

Lerum Energis projektledare Peter Carlsson och nätchef Anders Zetterman på väg för att besikta pågående arbeten.

Peter Carlsson, projektledare på Lerum Energi, berättar att luftledningarna som plockas ned ersätts med nya nedgrävda kablar. De nya kablarna som blir förankrade i jorden kommer att minska avbrotten och leda till högre elkvalitet ut till kund. Man passar också på att ta med sig fiber i grävarbetet och förbereda så att kunderna kan koppla på såväl laddstolpar till elbilar som solcellspaneler. Detta leder till gladare kunder och något som Peter ofta möter ute på fältet.

 

Gräskärr kan man nu se fram emot att både ha fått vädersäkrad kabel, fiber och fina möjligheter att koppla på laddstolpar och solceller vilket hade varit helt omöjligt utan detta projekt.

- En annan fördel med att plocka ned gamla stolpar är att underhållsarbetet minskar vilket leder till lägre kostnader och kortare ledtider när fel skall avhjälpas. Man får också bort gamla kreosotstolpar från markerna när de körs till deponi, säger Peter Carlsson.

 

Gammalt kabelskåp intill nya nedgrävda ledningar. Här möts ny och gammal teknik.

- En av de roligaste sakerna med jobbet är att folk blir så glada över att få bra ledningar ut från tätorten. Genom vädersäkringarna slipper kunderna att stå utan ström längre tider och Lerum Energis personal behöver inte längre köra ut mitt i natten eller i oväder för att röja undan nedfallna träd och laga ledningar, säger Peter Carlsson.

 

Kablar som skall grävas ned i vädersäkringsprojekt.

Han berättar vidare att man redan tagit ned 2,5 kilometer luftledningar på denna sträcka och att man försett den nya ledningsstrukturen med så kallad rundmatning vilket betyder att elen kan matas på från två håll. Säkerheten har höjts ordentligt och är den största satsning som gjorts sedan 50-talet.