2023-10-11

Ny fjärrvärmecentral på Fågelkärrs förskola

Nedmontering av det tidigare systemet.

I förra veckan installerades en helt ny fjärrvärmecentral åt Lerums kommun, på Fågelkärrs förskola i Gråbo. Efter att tidigare ha varit uppkopplad på ett värmesystem med intilliggande Blåmesen, så får förskolan nu ett individuellt system för värme och varmvatten.

Den nya fjärrvärmecentralen innebär en ökad energieffektivitet och kontroll över energiförbrukningen för förskolan. Den mest påtagliga förändringen blir att varmvattnet nu produceras med fjärrvärme istället för direkt el, vilket är betydligt mer energieffektivt.
- Individuella värmesystem för Blåmesen och Fågelkärr innebär bättre möjligheter att justera in respektive fastighet med energibesparing som följd och enklare felsökning vid bekymmer, förklarar Anders Glimfjord, projektledare hos Lerum Energi.

Arbetet har inneburit att man avskaffat användningen av kulverten mellan husen, som tidigare krävde ytterligare energi för uppvärmning. Istället har man grävt ner cirka femtio meter kulvert och installerat den nya fjärrvärmecentralen.

Bild till vänster visar den nya färdiginstallerade fjärrvärmecentralen.