2024-02-08

Ny belysning på Slätthultsvägen

500 meter av Slätthultsvägen har nu fått 17 nya belysningsstolpar.
- På denna sträcka var flertalet av de gamla trästolparna utdömda och dåliga. Dessa är nu raserade och skickade för destruktion, säger Thomas Eriksson, biträdande chef Service & Entreprenad. 

Sträckan var belysningsmässigt den sämsta sträckan som åtgärdades.
Resterande sträcka, framför allt upp till gamla skolan, kommer även den att behöva åtgärdas men är inte bestämt när.

500 meter av Slätthultsvägen har nu fått 17 nya belysningsstolpar.