2022-01-04

Ny belysning på Bagges torg skapar tryggare miljö

Vi kan stolt berätta att vi under sensommaren och hösten 2021 har uppdaterat och bytt ut all belysning på Bagges torg. Den gamla belysningen var både ineffektiv, svår att reparera samt att det fanns en stor brist på reservdelar att få tag på till dessa äldre armaturer. Projektet bidrar till att skapa en tryggare miljö i centrum och på så sätt göra torget mer tillgängligt för alla invånare i kommunen.

Vi har använt oss av befintliga stolpplaceringar, bortsett från några mindre justeringar precis framför kommunhuset. All belysning är nu istället uppdaterad med modern LED teknik. För att bibehålla det vackra formspråket från tidigare armaturer har gamla fotografier varit ett bra underlag. Genom att använda dessa fotografier har den fina gestaltningen och inramningen av torget kunnat återskapas.

Även Centrumpassagen och Brobacken har fått ny och mer effektiv belysning där vi tidigare haft globarmatur som förebild.

Totalt har vi på Lerum Energi satsat en halv miljon på detta ljusa och trygghetsfrämjande projekt. Finansieringen till detta projekt kommer från delen av vår konkurrensutsatta verksamhet, som till exempel vattenkraft samt arbete vi utfört åt andra närliggande kommuner. Det betyder alltså att medel från delar av elnätsverksamheten inte går till detta utan istället till insatser dedikerade just för att modernisera och bygga ut elnätet inom kommunen.

Vi är väldigt nöjda med slutresultatet och energiförbrukningen för belysningen är nu sänkt med ca 60% med hjälp av modern LED teknik och styrning. Helt enkelt ett väldigt lyckat och trevligt projekt som vi är mycket stolta över, säger Thomas Eriksson, Biträdande chef Service & Entreprenad på Lerum Energi.