2022-07-05

Från Sargassohavet till Sävelången - Ny ålyngelledare vid Floda Kraftverk

Den gåtfulla ålen har funnits i över 70 miljoner år och är på många sätt en helt unik varelse. Populationen av ål har minskat dramatiskt till följd av överfiske, föroreningar och hinder som försvårar dess vandring. I samarbete med välkända ålexperten Stefan Larsson, biolog med vatteninriktning, har Lerum Energi installerat en ny synlig ålyngelledare vid Floda Kraftverk. 

Idén att leda en ny visuell ålyngelledare rakt genom den bro som ägs av Lerum Energi kom upp i samband med att Lerum Energi invigde sin andra fiskväg i Hillefors i slutet av november förra året. Stefan Larsson har även installerat två dolda ålyngelledare vid Floda Kraftverk som varit i drift sedan tidigare i sommar. 

-Vi har valt att utforma skyddet på ett lekfullt sätt för att knyta an till lekparken och till barnens nyfikenhet att ta del av viktiga framtidsfrågor säger Jenny Nordlund, Marknadschef på Lerum Energi. Vi har under det senaste året även satt upp trygghetsskapande belysning över bron och på kraftverket som genomgått en upprustning berättar Jenny vidare. 

Stefan Larsson driftsatte igår den nya dränkpumpen för ett fungerande flöde i ledaren. Tommy Markusson på Lerum Energi har bidragit med värdefull hjälp under projektet.

Passagen består av ett rör som sträcker sig längs med grunden och in över bron. En dränkpump har installerats av Stefan Larsson för att skapa ett lockande vattenflöde och på insidan har han inrett röret med specialklätternät som de kan åla sig igenom. Under våren 2022 har Länsstyrelsen gett sitt samtycke av konstruktionen och placeringen likväl som kommunen som ansvarar för brons yt-underlag. Ålyngelledaren skyddas av en väderbeständig plåt med halkskydd för fotgängare och cyklister. 

Den nya ålpassagen skyddas av en kraftig plåt med lekfullt budskap. Gång, ålning, cykling.

Vid Floda Kraftverk, mellan trallen på bron, ligger sedan i måndags en driftsatt och specialkonstruerad ålpassage. Tillsammans med fiskvägarna i Hedefors och Hillefors, gör den att ålen kan vandra de 480 milen från Sargassohavet till Sävelången. Vi är mycket nöjda med resultatet och hoppas att detta skall gynna framtida tillväxt av ålar. Efter det att ålen kommit upp i sjösystemet tar det ca 10 år innan de skall påbörja sin vandring åter till havet.