2022-11-29

Ny För- och färdiganmälan för dig som är installatör

När våra kunder vill ansluta sig till elnätet, göra förändringar i sitt abonnemang eller beställa andra arbeten som påverkar elnätet vänder de sig till en behörig elinstallatör. Lerum Energi använder ett webbaserat system för kontakter med installatörer. Det innebär att företagen själva smidigt kan registrera alla nödvändiga uppgifter och även följa hela ärendet. Från och med 1 december 2022 har vi en ny plattform vid namn Installatörswebben.

- Införandet av Installatörswebben är ett led i vårt arbete att effektivisera vår ärendehantering och för att förbättra våra ledtider samt minska användningen av pappersblanketter. Vår målsättning är att det också ska bli en enklare hantering för våra elinstallatörer, berättar Stefan Edvardsson, Specialist elnät på Lerum Energi.

För att kunna logga in på Installatörswebben behöver du registrera dig. Vi skickar en bekräftelse och inloggningsuppgifter till dig så snart din registrering är färdig. Dina inloggningsuppgifter är personliga och ska hanteras med varsamhet. Tänk på att det är e-postadressen du anger i registreringen som kommunikationen från oss går till.

När du för- och färdiganmäler dina arbeten genom Installatörswebben kräver vi inte någon underskrift, din inloggning räcker som identifikation. Var därför noga med vem som kommer åt dina uppgifter. Du är ansvarig för dem.