2024-06-19

Nu lyser solen som mest - Så fungerar dina solceller

Nu är sommaren här och solen lyser som längst och starkast just nu. Bästa tiden på året för alla solcellsinnehavare. Men hur fungerar egentligen solceller och vad finns det för fördelar? Vi förklarar!

Hur fungerar solceller?

 • När solstrålar träffar solcellerna uppstår elektrisk spänning och det bildas ström i form av likström.

 • Växelriktaren omvandlar likströmmen till växelström.

 • Växelströmmen skickas till husets elcentral.

 • Från elcentralen går strömmen till dina eluttag och kan användas i hushållet.

 • Den el som du inte använder går via elmätaren automatiskt ut på elnätet och du får betalt för överskottet.

 • Mätaren låter dig se hur mycket el du köper respektive säljer.

 • Ditt elnätsbolag ersätter dig för nätnyttan. Är du producent i Lerum Energis elnät uppgår för närvarande ersättning till 6,50 öre/kWh exklusive moms.

 • Ditt elhandelsbolag ersätter dig för den el du producerar men inte använder själv utan puttar tillbaka. Är du elhandelskund hos Lerum Energi får du spotpriset för den el du säljer till oss.

Det här påverkar hur mycket el solceller producerar

Med en skräddarsydd solcellsanläggning kan de flesta tak producera solenergi. Hur mycket el solcellsanläggningen kan producera beror dock på flera faktorer.

Geografi

Väder, temperatur och solinstrålning där du bor påverkar hur mycket el din solcellsanläggning kan producera.

Väderstreck

Tak i söderläge ger mest solel. Vetter ditt tak åt väst eller öst blir produktionen cirka 15 procent mindre. Vi rekommenderar inte solceller mot norr.

Takvinkel

40–45 graders takvinkel ger optimal effekt men även en lutning på 30–60 grader fungerar bra. 

Skuggor

Skuggor är solcellers värsta fiende men med en anläggning som optimeras rätt kan även skuggade tak producera solel.

Föremål

Skorstenar, takfönster, ventilationsluckor och brandstegar kan kräva att solcellsanläggningen designas i flera mindre sektioner.

Solpanelernas effektivitet

De effektivaste solpanelerna är monokristallina, vilka har en verkningsgrad på runt 15–22 procent.  

Fördelar med solenergi

 • Solens energi är ständigt förnybar, den kommer inte ta slut inom överskådlig tid.

 • Solenergi ger inga utsläpp under värme- och elproduktionen. Omvandlingen från solens strålar till energi avger inte koldioxid eller andra utsläpp som påverkar miljön.

 • Även om el- och värmeproduktionen från solenergi inte ger några utsläpp påverkar det miljön indirekt, till exempel vid tillverkning, transport och eventuellt underhåll.

 • På det privata planet är det positivt med solenergi då du sänker dina egna energikostnader samt att du blir en god miljövän och minskar din miljöpåverkan.

Solcellsanläggningar i Lerum

Under 2023 hade vi ett nytt rekord på antalet installerade solcellsanläggningar, hela 602 stycken anläggningar kunde driftsättas. Intresset för införskaffandet utav solceller har fortsatt under det första halvåret av 2024 och hittills i år har 157 anläggningar kommit på plats i kommunen. 

Idag bidrar elproduktion från sol med drygt 8 GWh vilket innebär att cirka 3,1 % av den el som konsumeras i Lerum är överskottet från lokal solel. Tillsammans med vår lokala vattenkraft som producerar drygt 16 GWh, så är cirka 9,3% av den el som konsumeras från Lerum Energis elnät förnybar energi från kommunen, det kallar vi lokalproducerat! 

Grafen visar utvecklingen av antalet solcellsanläggningar i Lerums kommun för de senaste sex åren.