2024-01-29

Nu lyser det runt om i Lerum!

Fyra gånger per år genomför vi på Lerum Energi en kontroll av all gatubelysning i kommunen, en så kallad rondering. Det är också då som vi tänder belysningen dagtid för att se om någon lampa är trasig och behöver bytas ut.
Nu är det tänt runt om i Lerum. 

Lerums kommun ansvarar för ungefär 10 000 belysningspunkter med en brinntid på 4 300 timmar per år. Lerum Energi sköter drift och underhåll av anläggningarna.

- En vanlig fråga som vi ofta får är varför gatubelysningen är tänd mitt på dagen. Vid en rondering tänder vi upp all belysning och kontrollerar att allt fungerar och byter ut trasiga lampor. Detta görs sektionsvis. Vi tänder på natten och låter det vara tänt tills vi varit där och ronderat. Vi kan inte bara tända och släcka, vissa fel är mer komplexa och tar sin tid att upptäcka, berättar Thomas Eriksson, biträdande chef Service & Entreprenad.

Anders Axelsson från Lerum Energi jobbar med belysning och är den som får trasiga lampor att lysa igen.

Ronderingsrundorna görs i januari/februari, mars/april, augusti/september och oktober/november. Mellan ronderingarna gör vi en veckovis felanmälansrunda, då vi går igenom de felanmälningar som har kommit in. En del fel åtgärdar vi direkt, andra får vänta till nästa rondering. 

Vid akuta fel som innebär direkt fara är det viktigt att felanmäla på en gång till Lerum Energi, till exempel om en lucka saknas eller om man har kört på en stolpe.
Mindre akuta fel anmäls via Felanmälan.