2024-03-26

Över 31 ton flis har nu blivit värme

För tredje året i rad har vi på Lerum Energi glatt våra elhandelskunder med en unik julgåva - en vacker gran. Denna tradition sprider inte bara julglädje utan bidrar också till att kasserade granar omvandlas till värme, tack vare vårt samarbete med Floda BoIF.

Vi är glada över att se hur andra föreningar har omfamnat denna hållbara tradition och i slutet av förra veckan markerade en viktig milstolpe när vi kunde flisa ner granarna. Resultatet? Imponerande 7,5 ton flis som nu sprider en härlig känsla av gemenskap till våra invånare.

Fjärrvärme har återigen blivit populärt för att avlasta det pressade elnätet i Sverige och Lerum är en del av denna utveckling med våra fyra fjärrvärmeanläggningar. Genom att ta till vara på restprodukter, inklusive julgranar, visar vi vårt engagemang för hållbarhet och innovation.

I år välkomnade vi även gallringsrester från Floda allé vilket resulterade i ytterligare 23,7 ton flis som kommer att bidra till att värma upp platser runtom i kommunen. Detta är ett bevis på vårt åtagande för att ta hand om resurser som annars skulle ha gått förlorade.

För våra lokala föreningar innebär granförsäljningen inte bara en välkommen inkomstkälla utan också en möjlighet att stödja sin verksamhet på ett mer hållbart sätt. Genom att erbjuda gratis graninsamling till fjärrvärmen skapar vi en stark gemenskap som ger tillbaka till samhället på många sätt.

Vi ser fram emot att fortsätta denna positiva insamling och välkomnar ännu fler föreningar att ansluta sig till oss nästa år.