2023-09-22

Nu förser vi oss själva med solel

Thomas Eriksson är nöjd med installationen och ser fram emot att följa produktionen framöver.

Intresset för solceller har varit stort i kommunen det senaste året, likaså för oss på Lerum Energi som i sommar gjort en utökning i vårt antal solceller. Taket på vår huvudbyggnad tillsammans med taken för våra garage är nu täckta med solcellspaneler vilket ger positiva effekter framöver.

Thomas Eriksson hos Lerum Energi har varit ansvarig för projektet med utbyggnaden av bolagets solcellsanläggning och berättar att allt har gått bra med installationen, även om det blivit några månader försenat på grund av längre leveranstider på en marknad med högt tryck. Den färdiga anläggningen kommer framöver producera mer energi än bolaget gör av med under ett år. 
- Ökningen betyder att vi gott och väl täcker vårt årsbehov på cirka 180 000 kilowattimma som innebär att vi framöver kalkylerat att vi får lägre kostnader för elenergi till Elvägen. Nu ska vi följa upp detta löpande och även försöka visa produktionen och förbrukning i realtid på skärmar i fastigheten för att öka medvetandet av energibehovet på kontoret, berättar Thomas.

Lerum Energis VD Anders Zetterman förklarar att det finns flera skäl till att Lerum Energi valt att investera i en större solcellsanläggning. Det handlar bland annat om företagets egna behov, där Lerum Energi till exempel får allt fler elfordon med laddningsbehov.
- Vi vill producera el för våra egna behov och kunna sälja överskotts el på marknaden under årets soliga dagar. Jag ser även detta som ett utmärkt tillfälle för oss att lära oss mer om ”solcellsaffären”. Här kan vi följa upp och utvärdera investeringen i vår egen produktionsanläggning och på så vis lära oss mer inför framtida satsningar, säger Anders.

Redan tidigare så var all el som förbrukades förnybar, men med den nya anläggningen innebär detta att Lerum Energi blir helt självförsörjande med solenergi framöver. 

Faktaruta: 

- Ökad effekt från tidigare 20 kilowatt till 220 kilowatt.
- Totalt 390st moduler täcker nu 1080 kvadratmeter tak på Elvägen 7.
- Totalt beräknas anläggningen täcka Lerum Energis årsbehov på cirka 180 000 kilowattimmar.