2022-06-10

Nils Holgerssonrapporten

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten “förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning. Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner och målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna.

Vad består elnätsavgiften av?

På nätfakturan från Lerum Energi kan du som kund se vad som ingår i nätavgiften för din bostad. Först och främst betalar du för vilket typ av huvudsäkring du har. Ju högre säkringsgrad desto mer kostar den. Vidare betalar du även för elöverföring samt energiskatt. Överföreningen kostar 27,25 öre per kWh, det är helt enkelt vad det kostar för oss att transportera elen fram till din bostad. Energiskatten ligger på 45 öre per kWh, det är alltså pengar som går direkt till staten.

Alla i kommunen betalar exakt samma pris för elöverföring samt energiskatt. Dessa siffror ändras endast en gång per år någongång kring årsskiftet.

Nils Holgerssonrapporten 2021

Rapporten för 2021 finns nu ute och Lerum Energi ligger bra till prismässigt när vi jämför med våra grannkommuner. Vi ligger även bra till på riksnivå där vi placerar oss på den billigare halvan.

Kommun

Elnätsföretag

Befolkning 201231

El 2020

El 2021

Prisökning

kr/lgh o mån

Ale

Ale El 

31 686

98.84

102.10

3.3%

567

Alingsås

Alingsås Energi 

41 602

86.43

91.03

5.3%

506

Bollebygd

Vattenfall

9 544

105.09

103.05

-1.9%

573

Göteborg

Göteborg Energi

583 056

83.08

87.75

5.6%

488

Härryda

Härryda Energi

38 246

95.21

98.47

3.4%

547

Lerum

Lerum Energi

43 020

84.76

88.71

4.7%

493

Vår VD Anders Zetterman kommenterar förra årets resultat:
- Det är glädjande att Nils Holgerssonsrapporten, som mäter elnätspriser för lägenhetskunder, visar att Lerum Energi ur ett regionalt perspektiv erbjuder låga elnätspriser.

Vill du se skillnaden för alla nätbolag kan du göra det här!