2023-05-30

Negativa elpriser – Vad händer med mitt överskott?

Efter en tid med höga spotpriser har vi den senaste månaden istället mött låga spotpriser och till och med negativa spotpriser på elbörsen. Vad innebär egentligen detta för dig som är mikroproducent? 

Under en period har det varit väldigt låga spotpriser för elhandeln där det även förkommit timmar med negativt elpris. Detta har skapat en viss förvirring för privathushåll med solcellsanläggningar om vad som egentligen gäller för deras överskottsproduktion när elpriset blir negativt. 

Vid negativt elpris på nordiska elbörsen så behöver du som mikroproducent betala för det överskott som puttas ut på elnätet under timmarna som det negativa elpriset råder. 

Ska jag stänga av min anläggning vid negativa priser?
Detta är ingenting vi rekommenderar, men det är ett beslut du som ägare av anläggningen måste ta själv.

Har du igång din anläggning under perioder med negativt elpris blir det i dagsläget oftast inga stora summor på en normalstor anläggning. Över en månad så går du oftast ändå plus på din anläggning. Än så länge har det varit få dagar och perioder som elpriset säljs negativt, men detta kan ändras i framtiden. Är solcellsanläggningen igång  använder du en del av det som produceras och slipper betala för det du förbrukar i hemmet.

Stänger du av anläggningen produceras inget på din solcellsanläggning och du betalar inte för överskottet som går ut på nätet. Istället betalar du för den elen du förbrukar i hemmet och samtidigt som du köper in el från din elhandlare tillkommer bland annat skatter och avgifter.

Varför får jag betala för att sälja överskottet, men betala för att köpa, vid negativt elpris?
Som mikroproducent säljer du ditt överskott för spotpriset utan avgifter, påslag, moms och så vidare. Detta tillkommer på priset som elhandelsbolagen säljer för.  Därav kan du behöva betala för elen trots att det är ett negativt elpris på nordiska elbörsen.