2021-05-28

Näthandeltest- allvarliga brister kan leda
till brand

Elsäkerhetsverket har köpt in och testat elektriska produkter från en stor känd marknadsplats. Flera av produkterna hade så allvarliga brister att de förmodligen fått försäljningsförbud i Sverige om de skulle säljas via etablerade svenska företag. Var noga och granska produkten och dess märkning!

När du som privatperson handlar via en marknadsplats så tar du på dig samma ansvar som ett företag
skulle gjort, du blir privatimportör. Detta kan ställa till problem om det är fel på produkten du köpt. Du blir
t. ex. direkt ansvarig om det sker en personskada eller börjar brinna. Utöver den direkta faran för människa och egendom kan det också vara så att ditt försäkringsbolag inte vill betala ut hel ersättning för skadan. 

Ställ därför krav och var kritisk när du handlar elprodukter från olika marknadsplatser och hör gärna av dig till ditt försäkringsbolag. 

Läs hela artikeln här på Elsakerhetsverket.se