2022-06-22

NKI-mätning visar mycket nöjda kunder!

Enkätfabrikens stora marknadsundersökning inkluderar intervjuer med såväl kunder
i vårt område som nationellt. Lerum Energis kunder är mer nöjda i förhållande till Sverigesnittet på flera punkter och det är oerhört roligt att se att företagets olika projekt och arbeten uppmärksammas ute hos kund.

Främst är det företagets omfattande arbete under många år med att kablifiera vårt elnät som syns och uppskattas. På frågan hur nöjda kunderna är med antalet avbrott visar undersökningen att Lerum Energi har hela 92% nöjda kunder. Detta kan jämföras mot Sverige-undersökningen som visar 88% nöjda kunder.

En annan sak som kunderna sätter ett mycket stort värde på är att vi åtgärdar problem snabbt och snabbare än Sverigesnittet. Det är något alla medarbetare arbetar aktivt med för att ge kunderna så bra service som möjligt. Det är jätteroligt att vårt arbete uppskattas, säger Anders Zetterman, VD på Lerum Energi.

Utöver tekniska bitar anser även kunderna att våra fakturor håller hög kvalitetsnivå och är lätta att förstå. Nöjdheten med bemötandet från personal ligger också en bra bit över Sverigesnittet. Det är ett toppenbetyg från kunderna som med 88% ger oss högsta betyg gällande vårt trevliga kundbemötande som gäller allt från tex kontakt med vår kundservice till när våra montörer är ute möter våra kunder på fältet. Detta är 8%-enheter högre än den nationella mätningen där kunderna uppger 80% nöjdhetsgrad. Låt oss fortsätta så!

Vi tackar er kunder för visat förtroende och önskar en glad sommar!