2022-08-25

Myndigheten för HaV på besök vid fiskväg

Under gårdagen fick Lerum Energi i samverkan med Daniel Johansson på Länsstyrelsen trevligt studiebesök från myndigheten för Hav och Vatten. Hedefors fiskväg ses som ett föredöme i hur man skapat en fungerande vattenväg för ål, lax, öring och andra vattenlevande djur. Något som såväl Länsstyrelsen som vi på Lerum Energi är väldigt stolta över.

Guide för studiebesöket var Daniel Johansson vid Vattenavdelningen på Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. Daniel blev tidigare under året kontaktad av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) för att berätta om fiskvägarna m.m. vid Hedefors kraftstation. Detta tyckte vi på Lerum Energi var så roligt att vi bad om att få följa med på den guidade turen med ett 15-tal experter från myndigheten. 

HaV på besök vid Hedefors Kraftstation. Fiskräknaren väckte mycket intresse.

Dagen blev mycket lyckad i strålande solsken och med entusiastiska deltagare. Daniel demonstrerade fiskräknaren som finns installerad vid Hedefors Kraftstation. Dagen till ära kunde Länsstyrelsen hissa upp räknaren ur vattnet och demonstrera för att alla deltagare hur räknaren ser ut i verkligheten samt gå igenom tekniken bakom inhämtningsdata under vattnet som sker dagligen. Därefter följde en vandring ner till omlöpet nere i naturreservatet och enhetschef på HaV, Inger Dahlgren uttryckte sin glädje och uppskattning för den unikt vackra miljön som finns runt omlöpet.  

Daniel Johansson från Länsstyrelsen i Västra Götaland berättar om teknik och funktion för fiskräknaren.

Ljudet från forsen ihop med vacker miljö och en effektiv vattenkraftsproduktion är något vi på Lerum Energi känner stor stolthet för. Fiskvägarna fungerar mycket bra och omlöpet är också ett vackert inslag i miljön säger Daniel Johansson från Länsstyrelsen. Det är oerhört viktigt för att vi ska kunna ha en långsiktig samexistens av vattenkraft, livskraftiga fiskbestånd och annat som hör till levande vattendrag och sjöar säger Daniel vidare.

Inger Dahlgren, Enhetschef på HaV, beskrev studiebesöket vid Hedefors fiskväg som planeringsdagarnas höjdpunkt.

Lerum Energi har också passat på att ställa frågor om hur klimatförändringarna påverkar vattentemperaturen i Säveån och hur fiskarna i sin tur påverkas av detta. Många intressanta svar kom på dessa frågor och kanske får vi anledning att behandla ämnet i kommande artiklar. Vill du som läsare ta del av inhämtningsdata från fiskräknaren kan du besöka denna sida.

Ett hjärtligt tack till Daniel Johansson på Länsstyrelsen och Myndigheten för Hav och Vatten för att vi fick delta och samtidigt visa upp vår fina anläggning. 

Cathrine Kempe och Jenny Nordlund på Lerum Energi hängde på det trevliga studiebesöket från Hav och Vattenmyndigheten.