2022-04-29

Minskade koldioxidutsläpp

Hållbarhet är viktigt och på Lerum Energi arbetar vi med att producera och sälja 100% förnybar vattenkraft till våra elhandelskunder. Vi tycker att det är viktigt att stå upp för minskade koldioxidutsläpp och den effekt detta får på klimatförändringar.

För ungefär en månad sedan släppte IPCC en rapport om utsläpp och växthusgaser, samtidigt kom Naturvårdsverkets underlag till den svenska klimatredovisningen. Det är tydliga besked från båda rapporterna; utsläppen måste minska radikalt och dessutom snabbt för att klara 1,5-gradersmålet.

Vad som är intressant är att forskare konstaterar att det finns en möjlighet att halvera utsläppen inom alla sektorer med befintliga tekniker och åtgärder. Här är elektrifiering en väldigt viktig pusselbit och kommer sätta stora krav på Sveriges elnätsbolag. Även fjärrvärmens möjlighet att bidra till en stabilisering av energisystemet blir viktigt.

Läs gärna hela artikeln på Energiföretagens hemsida.