2023-03-20

Mer energi till Lerums unga

 

Håkan Larsson på El- och Energiprogrammet ser goda karriärmöjligheter för sina elever

Energi är en stor framtidsfråga och behovet av duktiga elektriker och ingenjörer kommer att öka. Lerum Energi har därför ett nära samarbete med skolor och näringsliv för att inspirera och utbilda. Nu inviger vi dessutom ett nytt tekniklabb på Lerums gymnasium för att öka intresset för energi.

Lerum Energi fortsätter satsa på kommunens unga och den senaste delen är att man i samarbete med Lerums gymnasium och ABB byggt ett tekniklabb på gymnasiet. Där kommer el-eleverna framöver kunna arbeta i en säker och verklighetsnära miljö.
- Tekniklabbet är en viktig del i vårt samarbete med Lerums gymnasium där vi löpande deltar i undervisningen och även bjuder in till olika aktiviteter, säger Daniel Rand, service- och entreprenadchef på Lerum Energi.

I takt med elektrifieringen av samhället samt att energifrågan är central för omställningen till ett klimatneutralt samhälle, ökar behovet av elektriker och elingenjörer.
- Vi som jobbar med att utbilda morgondagens elektriker ser att det kommer att finnas väldigt mycket jobb för elföretagen och kraftbolagen en lång tid framöver, säger Håkan Larsson som är programansvarig på el och energiprogrammet på Lerums gymnasium.

Studiebesök för skolklasser
Lerum Energi anordnar dessutom studiebesök på flera av sina anläggningar för att öka intresset och kunskapen kring energi i yngre ålder. Bland annat har skolklasser kunnat besöka Floda kraftverk och fjärrvärmeverket i Aspedalen.
- Vi hoppas att studiebesöken ska locka fler att välja inriktning mot denna spännande framtidsbransch, säger Tommy Markusson som är elmontör på Lerum Energi.

Förutom duktiga montörer och elektriker behöver energibranschen även tekniker och naturvetare. På Lerums gymnasiums teknikcollage erbjuds certifierade tekniska och naturvetenskapliga program där man utbildas i nära kontakt med arbetslivet och får jobba med framtidens teknik.

Gymnasievalet
Ska du börja gymnasiet till hösten och ångrar ditt gymnasieval? 7 april inleds omvalsperioden. Prata med studie- och yrkesvägledaren på din skola om du är osäker på hur du ska göra.

Bild till vänster när elever fick prova på att klättra med stolpskor. Bild höger nedre, elever på besök vid Floda kraftverk.