2022-09-14

Mätarstatus inför kommande projekt

För kunder som till exempel skaffat elbil eller som aktivt vill styra om sin förbrukning har det blivit populärt att gå över till rörligt timprisavtal. Med detta kommer frågor kring mätarna och vad de är kapabla till. Sedan tidigt i våras är upphandlingsarbete med att finna ut nya moderna elmätare i full gång för att kunna erbjuda bättre förbrukningsdata. Vi har pratat med Stefan Bertrandsson, Mätansvarig på Lerum Energi, som hjälpt oss reda ut hur det står till med våra befintliga mätare i Lerum och när vi kommer att börja byta ut tidigare modeller.

Lagkrav för elmätare

Nya lagkrav för elmätare träder i kraft 1 januari 2025 och då krävs det att elmätare skall vara utrustade med ett gränssnitt där kunder kan komma åt data relaterad till sin förbrukning. Detta gränssnitt har fått benämningen HAN (Home Area Network) och branschpraxis är att man når gränssnittet genom att ansluta kompatibel hårdvara via en port på elmätaren, HAN-porten. 

Sedan tidigt i våras är upphandlingsarbetet i full igång för att finna ut den leverantör som kan erbjuda bästa lösningen för Lerum Energis kunder. Under våren 2023 börjar alla elmätare att bytas ut och innan 2024 är slut skall alla Lerum Energis kunder ha fått nya mätare som följer P1-standarden.  Idag saknas därmed stöd för HAN på befintliga elmätare.

Det har kommit in önskemål om att få sin mätare bytt tidigare, i form av pilotprojekt eller liknande, men innan upphandlingen är klar och vi vet vilken leverantör det blir kan vi inte lova att detta kommer erbjudas.

Kan kunden själv investera i en HAN-modul till Kamstrup 382M?

Det händer att vi får frågor från kunder om de själva, eller installatör, kan köpa en HAN-modul och koppla in i sin mätare då de läst på att detta ska vara möjligt. Svaret är dock nej, det är inte möjligt för den modell vi har. Kamstrup säljer en HAN-modul men den passar bara till modellen Omnipower. Den modellen är visuellt väldigt lik vår 382M-mätare men den senare har alltså inget stöd för HAN-modul.

Min laddbox kräver HAN-port för lastbalansering, vad gör jag då?

Om man köpt en laddbox som kräver HAN-port för lastbalansering kan du kontakta din leverantör av laddboxen och fråga om alternativa lösningar utan HAN-port. Om det inte finns några alternativ för den aktuella laddaren kan man uppgradera sitt abonnemang till en säkringsstorlek som klarar av att hantera laddning av bilen och den övriga anläggningens effekt samtidigt, det vill säga att driftsätta utan lastbalansering fram tills att mätaren byts till en med HAN-port. Alternativet är att skaffa en laddbox som kan erbjuda andra lösningar för lastbalansering som inte kräver en HAN-port.  

För att säkra upp kontaktar du en installatör som utför arbetet om inte din laddboxinstallatör kan göra detta i samband med installation av laddboxen. Här kan du läsa mer om kostnader för säkringsstorlek.