2022-07-11

M13 Intagan, Aspenäsområdet får förstärkt elkvalitét och fiber

Sedan tidig vår har Lerum Energi arbetat med ett elnätsprojekt vid Aspenäsområdet. Luftledningar har grävts ned och ersatts med markkabel. För kundernas del ger arbetet färre avbrott samt stabilare elnät. Projektet genomförs också i samförläggning med IP Only som lägger ned fiber till kunderna.

Arbetet har pågått sedan den 20 april i år och förväntas vara klart och elektriskt inkopplat innan vintern. Arbetet har löpt på väl även om vi under resans gång mött leveransförseningar på stationerna. 

- Stationerna har blivit fördröjda och kommer att levereras till Lerum Energi någon gång i september berättar Peter Carlsson som är projektansvarig. Trots denna fördröjning beräknar vi att vara i mål med allt innan vintern berättar Peter vidare. 

När det gäller kabelgrävning och kabeldragning så kommer det vara klart i början på september och allt taktar på enligt plan. Fram till nu har man hunnit att gräva en 3500 meter lång sträcka av de totalt 5 000 meter som skall kabel- och fibersättas.

Semesterinformation

Från vecka 28 tar projektet semesterpaus under 4 veckor men startar upp igen vecka 33. Lerum Energi har lämnat alla områden igenfyllda och klara för att se till att det är säkert inför sommarsemestern. Nästa vecka kommer vi även att gå igenom hela grävområdet, städa och se till att allt är snyggt och ordentligt inför ledigheterna. 

- När projektet startas upp igen efter semestrarna så går vi på kabelgrävningen på nytt berättar Peter, bra att forcera sista delen av grävarbetet så att man därefter kan börja att dra kabel i hela området.