2021-12-22

Lerum Energi vill tacka föreningarna för 2021!

Året börjar lida mot sitt slut och vi vill rikta ett stort tack till alla de föreningar som vi under året haft ett samarbete med gällande sponsring!

Trots ännu ett tufft år med Covid-19 och många inställda aktiviteter och träningar är vi glada att se kreativiteten som flödar hos kommunens föreningar. Vi har fått vara delaktiva i många roliga event och aktiviteter, besöka träningar och ta del av det dagliga arbete som många ideelt utför. 

Tack för allt ni gör för att föreningslivet i Lerum ska blomstra och vi hoppas på att 2022 kan återgå och bli ett mer normalt år.

God Jul & Gott Nytt År!