2024-01-17

Lerum Energi står redo i snöovädret

Stora snömängder i kombination med starka vindar har kommit in över Västsverige och SMHI har utfärdat orange varning i vårt område. Lerum Energi upplever för tillfället inga störningar i leveranser.

Det riskerar att bli begränsad framkomlighet på vägarna, snödrev och det finns risk att kollektivtrafiken drabbas av förseningar. Lerum Energi står redo under snöovädret och är beredda att rycka ut vid behov.

Orange varning innebär att det finns risk för allvarliga konsekvenser för samhället. Se SMHIs karta vilket område som täcks in av varningen under dagen. 

https://www.smhi.se/vader/varningar-och-brandrisk/varningar-och-meddelanden/varningar

Kontakta oss gärna på kundservice@lerumenergi.se eller ring på 0302-558 50 om något brådskande skulle inträffa.