2024-02-12

Lerum Energi inspirerar gymnasieelever till hållbar framtid

På Lerums gymnasiums Naturvetenskapliga program genomförs en miljö- och energikurs för årskurs 3 under vårterminen. Eleverna och deras lärare, Hanna Westerberg, besökte Floda Kraftverk och Aspedalens Fjärrvärmeverk för att lära sig om Lerum Energis lokala arbete inom miljö- och energifrågor.

Lerum Energi satsar på hållbarhet genom olika åtgärder under året. Utöver klimatrelaterad insats genom vår småskaliga och förnybara vattenkraftsproduktion ges stöd till lokala dykarinsatser för att städa Säveån, arbete med Pilgrimsfalkar runt sjösystemet i Mjörn, Sävelången och Säveån eller till exempel samarbete med Lerums Biodlarförening för biologisk mångfald på hemmaplan.

En ny fiskväg för öringen planeras också vid Floda Kraftverk, vilket skulle innebära att Lerum Energi ansvarar för drift och underhåll av tre fiskvägar och ålyngelledare vid våra kraftverk i Floda, Hillefors och Hedefors, vilket är relativt unikt.
 

Lerums gymnasiums Naturvetenskapliga program på studiebesök hos oss!

Under besöket på fjärrvärmeverket i Aspedalen fick eleverna lära sig om utsläpp, bränsleanvändning och fjärrvärmens roll för att avlasta elnätet. 

Daniel Rand, chef Service & Entreprenad på Lerum Energi berättade om våra kraftverk för eleverna på Naturvetenskapliga programmet

Lerum Energi tackar Hanna och eleverna för deras besök och hoppas att de har blivit inspirerade till en framtid inom miljö och energi!