2024-01-30

Lerum Energi åter på topplista

Varje år granskar Kraftkvinnorna jämställdheten och ledarskapet bland svenska energibolag. Kraftkvinnorna är ett av de mest respekterade organen när det kommer till jämställdhetsbevakning inom energibranschen och återigen återfinns Lerum Energi på listan över de mest jämställda bolagen i branschen.

Kraftkvinnorna granskar och inspirerar

Endast 27 av 290 undersökta svenska energibolag lyckas ta sig in på topplistan för jämställda bolag. Andelen kvinnor på ledande positioner i energibranschen har också minskat, vilket gör insatserna av organisationer som Kraftkvinnorna än mer viktiga. Därför är det tydligt att jämställdhetsarbetet fortfarande har en lång väg att gå. Genom att synliggöra och premiera de bolag som arbetar aktivt för jämställdhet i sina arbetsgrupper, ledningsgrupper och styrelser, hoppas Kraftkvinnorna inspirera andra bolag att följa framgångsrika exempel.

I bilden har vi från vänster: Jenny Nordlund Marknad- & Kundservicechef, Lillemor Rånevik Styrelseordförande, Ulrika Angervall HR-ansvarig, Frida Vånder Nätchef.

Styrelseordförande om jämställdheten

Lillemor Rånevik, Styrelseordförande för Lerum Energi, berättar att det för henne är avgörande att Lerum Energi är attraktivt också för kvinnliga chefer i rekryteringsprocesser. Hon påpekar att en balanserad könsfördelning inte bara skapar en positiv arbetsmiljö utan kan också påverka hur beslut fattas inom företaget. Mångfald i arbetsgrupper, ledningsgrupper och styrelserum ger bättre förutsättningar för företag att utvecklas och lyckas.
- Jag känner mig stolt att vi som bolag har en jämn fördelning mellan män och kvinnor i ledande positioner. För mig är det viktigt att även se en ökad närvaro av kvinnor inom montörsrollen, för att just spegla företagets redan jämställda fördelning vad gäller chefer. När det kommer till att få in fler kvinnliga montörer till energibranschen så är det något jag tycker man även behöver arbeta med inom skola och utbildning, säger Lillemor.

Energiomställningen kräver jämställdhet - allt färre kvinnor på ledande positioner

Att ha en jämställd fördelning i ledande positioner är inget statiskt tillstånd utan förutsätter ett löpande och metodiskt rekryteringsarbete för att nå de bästa kandidaterna. Karin Jönsson, ordförande för Kraftkvinnorna och till vardags ansvarig för Public affairs-frågor på Statkraft menar att man måste hantera jämställdhetsfrågan på samma sätt som andra frågor på beslutande nivå.
Vi som andra branscher skriker efter kompetens och tävlar med andra sektorer om de bästa talangerna. Om inte energibranschen klarar att rekrytera fler kvinnor kommer omställningen inte att lyckas, berättar Karin Jönsson i Tidningen Energi som är ett magasin från Energiföretagen.

Läs artikeln om hur det ser ut med jämställdheten och ledarskapet på Sveriges energibolag i sin helhet här.