2023-03-30

Kundundersökning visar nöjda kunder!

Lerum Energi genomför ett antal nöjd kundindex undersökningar varje år för att få en tydligare bild av hur våra kunder upplever vårt arbete. I samarbete med Enkätfabriken visar den senaste NKI-undersökningen ett fortsatt starkt förtroende för vår personal och det bemötande man fått i kontakt med Lerum Energi. 

Den senaste undersökningen visade hela 95% nöjda kunder vad gäller bemötandet, vilket vi tycker är otroligt glädjande. Vi är glada att våra kunder uppmärksammar och gillar det arbete vi utför, säger Jenny Nordlund, Marknad och Kundservicechef på Lerum Energi.
 
Utöver detta börjar kunderna på allvar att uppmärksamma Lerum Energis hållbarhetsarbete. Där ingår bland annat vår förnybara produktion av vattenkraft och fjärrvärme, arbetet med drift och underhåll av våra tre fiskvägar och installationen av ålyngelledare. Dessutom satsningar på Lerums lokala föreningsliv och samarbeten med gymnasium/grundskola.
 
Stort tack för det fina omdömet, vi fortsätter arbeta varje dag för att våra kunder ska känna sig riktigt trygga och nöjda med oss som energibolag.