2022-08-22

Krossfunktionellt marknadsarbete

Under våren kontaktade DB Schenker Sverige vår marknadsavdelning för att bolla en rad olika kundservice och marknadsfrågor. Vi tyckte att det lät väldigt spännande att lära av varandra mellan branscherna och idag gästades vi av företaget och genomförde vårt första möte tillsammans.

Eva Andersson, processägare kundservice, Christina von Brömssen, kundservicechef och Ricard Harryson, content manager på svenska DB Schenker besökte idag Sofia Andréasson, marknadskoordinator och Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi. Trots bolagens olika storlek och inriktning finns det mycket vi delar. 

Jenny Nordlund(tillsammans med Sofia Andréasson bakom kameran) tog idag emot Ricard Harryson, Christina von Brömssen & Eva Andersson från DB Schenker Sverige.

- Jag tycker att det är spännande att se vilka lärdomar vi kan dra av olika kund och marknadsaktiviteter och sedan diskutera hur och om det kan implementeras i de egna företagen säger Jenny Nordlund, Marknadschef på Lerum Energi.

Ricard Harrysson och Jenny Nordlund har tidigare arbetat tillsammans på ett vid den tidpunkten mest snabbväxande e-handelsbolagen i Sverige. När det nu blev dags att utveckla olika kundservicefunktioner med marknadsinriktning blev det naturligt att återigen ta kontakt med varandra. Det krossfunktionella samarbetet kommer att fortsätta under hösten kring nya frågor och alla parter är väldigt nöjda med utkomsten från dagen.

Lerum Energi tackar DB Schenker för dagens givande besök. Vi ser fram emot att bygga vidare vår dialog under hösten.