2024-06-13

Kraft i vattnet och på land - märkning av världens snabbaste fågel 

Visste du att världens snabbaste fågel häckar i vårt vattenvårdsområde?
Under våren inledde Lerum Energi och Alingsås Energi ett unikt samarbete med BirdLife Sverige för att bevara pilgrimsfalken runt våra vatten. Båda energibolagen arbetar även med att producera förnybar el från vattenkraft, vilket skapar en naturlig koppling mellan klimatinsatser och lokala miljöinsatser för biologisk mångfald.

Jenny Nordlund, marknadschef Lerum Energi, med två små fågelungar, endast 14 dagar gamla.

Fältarbete och märkning av årets kull

Igår var det dags att följa med ut på fältet för att märka årets kull, vilket var extra viktigt i år då endast en häckning har skett. Fågelexperten Tommy Järås tror att fågelinfluensan har slagit hårt mot beståndet. En kraftig nedgång i häckningar har observerats från Nordamerika till Europa, inklusive vårt område i Sverige.

Vikten av sponsring och forskning

Sponsring från näringslivet har blivit viktigt för att fortsätta det ideella märkningsarbetet som har pågått sedan arten räddades kvar i Sverige efter DDT-gifterna på 70-talet. Under märkningstillfällena samlas även eventuella rötägg in och skickas till ett forskningsarkiv, en praxis som har pågått i femtio år. Trots ett relativt bra bestånd av pilgrimsfalkar i dag medför fågelinfluensan nya utmaningar som måste bevakas noggrant.

Samarbete för en hållbar framtid

För Lerum Energi känns det bra att säkerställa att det viktiga arbetet kan fortsätta. Vi vill tacka Tommy, Hasse, Bertil och Bjarne för att vi fick följa med ut på årets märkning. Det var en fantastisk upplevelse att hålla de 14 dagar gamla fåglarna i knät – välmående och fina exemplar som snart kommer att svinga sig upp i skyn.

Samarbetet mellan Lerum Energi, Alingsås Energi och BirdLife Sverige visar hur klimatinsatser och bevarandearbete kan gå hand i hand för att skydda och främja biologisk mångfald i våra vattensystem.

- Det var en fantastisk upplevelse att hålla de 14 dagar gamla fåglarna i knät, säger Jenny.

Igår var det dags att få följa med ut på fältet och märka årets kull.

Märkning av unge.

På spaning efter pilgrimsfalkar.