2023-03-27

Kommande elstöd för privathushåll

Regeringen har återigen givit Försäkringskassan i uppdrag att hantera elstöd, men denna gång för perioden november-december 2022. Stödet riktar sig till privatpersoner med elanläggning för förbrukning under perioden november-december 2022. 

Du som privatperson har rätt till elstöd om du
- har ett eget elnätsavtal direkt med ett elnätsföretag
- stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Elstödet betalas ut för åttio procent av uppmätt elförbrukning i berörda uttagspunkter under perioden november-december 2022.
 
Lerum tillhör elområde 3 och ersättningen för vårt område uppgår till
- 126 öre/kWh * 0.8

För kommande utbetalning har man dessutom satt ett tak om 18 000 kilowattimmar- förbrukning över denna nivå ersätts ej.
 
Så räknar du ut hur mycket du får:
- SE3: 0,80 x 1.26 x din elförbrukning i kWh under november-december 2022.

På Mina Sidor och i vår app kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad, alternativt via din elnätsfaktura.