2023-03-07

Klottersanering av laddstolpar

Lerum Energi har tillsammans med Lerums kommun utrustat flera platser i  samhället med publika laddstolpar. Laddstolparna är mycket uppskattade, men för att dessa skall gå att använda är det viktigt med tydlig och fullständig information. Dessvärre har Lerum Energis personal nu tvingats klottersanera och klistra om ett  fåtal nedsprayade laddstolpar vilket medför onödiga och ökade kostnader för kommunens gemensamma tillgångar.
 
Ser du åverkan ber vi dig att anmäla skadegörelsen. Vanlig felanmälan på laddstolpar görs till InCharge: 020-526 200.
 

Laddstolpar före och efter klottersanering.