2023-10-24

Justerade fjärrvärmepriser 2024

Från och med den 1 januari 2024 justeras fjärrvärmepriserna för våra kunder i Lerums kommun. Justeringen har sin grund i en historiskt hög prisökning på biobränslen. Prisökningen tas till del av Lerum Energi men bolaget måste även föra över en del av denna kostnad till kunderna.

Till följd av inflation och omvärldsfaktorer har priset på biobränslen ökat kraftigt. Dessutom har det allmänna konjunkturläget resulterat i allmänt ökade kostnader för energibranschen. Detta får ett direkt genomslag på våra produktionskostnader för fjärrvärme.

Lerum Energi håller en strikt budget för att minimera påverkan för våra kunder samtidigt som vi inte tummar på vårt uppdrag att erbjuda driftsäker och tillförlitlig fjärrvärme.

Den kommande justeringen innebär en fast höjning på cirka 130 kronor samt en rörlig del om cirka 10 öre per KWh i månaden för dig som bor i villa. För dig som bor i lägenhet blir höjningen något lägre. 

Vad det innebär för dig som fjärrvärmekund

  • För dig som bor i villa med en årsförbrukning om 20 000 kWh innebär justeringen totalt en ökning på cirka 300 kronor per månad, inklusive moms.

  • För dig som bor i lägenhet blir höjningen något lägre. 

Om vår fjärrvärme

Bränslet som används i våra fjärrvärmeverk består av rester från västsvensk skogsavverkning som annars skulle ha gått förlorade. Det innebär att vår fjärrvärme är helt fossilfri.  Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i fjärrvärmenätet.