2022-12-07

Justerade elnätavgifter 2023

From den 1 januari 2023 justeras våra elnätsavgifter för våra kunder i Lerum.  Den ökade inflationen och omvärldsfaktorer påverkar stort energisektorn och vi ser  omfattande kostnadsökningar för bland annat nätförluster och överliggande nät, men även andra kostnadsökningar så som tex inköp av elnätsmaterial, avskrivningar och räntor. Den kommande justeringen innebär en höjning på ca 28 kronor i månaden för dig som bor i lägenhet och mellan 90-130 kronor i månaden för dig som bor i villa. 

Lerum Energi gör ingen ökad vinst till följd av avgiftshöjningen utan höjningen sker för att täcka våra ökade kostnader. För att inte föra över alla kostnader på kund håller vi en strikt budget samtidigt som vi uppfyller vårt uppdrag om att fortsatt erbjuda ett tillförlitligt elnät. Våra investeringar skapar en stabil och välutvecklad infrastruktur med hög leverans- och driftsäkerhet. Det gör att vi idag har få avbrott och kan genomföra snabbare åtgärder om fel skulle uppstå. 

Vi förvaltar mer än 130 mil ledningar och närmare 350 transformatorstationer för att våra 18 500 kunder ska kunna leva sitt liv utan avbrott. Varje dag, året om underhåller vi och utför nödvändiga investeringar och utbyggnader i nätet.

Vad innebär det för olika hushåll

  • För dig som bor i lägenhet med en säkring med 16 ampere och en årsförbrukning om 2 000 kWh innebär justeringen en ökning på 28 kronor per månad, ink moms.

  • För dig som bor i villa med en säkring med 20 ampere och en årsförbrukning om 10 000 kWh innebär      justeringen en ökning på 91 kronor per månad, ink moms.

  • För dig som bor i villa med en säkring 20 ampere och med en årsförbrukning om 20 000 kWh innebär      justeringen en ökning om 130 kronor per månad, ink moms.