2023-01-20

Julgranar blir till fjärrvärme

Genom samarbete med föreningar får kasserade julgranar förlängd användning då de omvandlas till värme som dessutom avlastar elnätet. Lerum Energi har tagit emot insamlade granar från många föreningar vilket är ett fint tillskott då fjärrvärmen skapar värme med minimalt inslag av el. I samarbete med Floda BoIF lånade vi bla ut 200 granar till våra elhandelkunder innan jul. Denna helg hämtar Floda BoIF upp de sista granarna och kör dem till vårt fjärrvärmeverk i Aspedalen.

Lerum Energi är glada för att så många föreningar hört av sig till oss för att få lämna in kasserade julgranar utan kostnad. Leif Viklund, Fjärrvärmechef på Lerum Energi ser gärna ett fortsatt samarbete med många föreningar som hämtar upp kasserade granar till kommande säsong. Med tanke på den ansträngda energisituation som råder ute i Europa kommer fjärrvärmen sannolikt att få en mer framskjuten roll för att avlasta just elnäten tror Leif.  

Man kan tycka att insamlade julgranar ger ett obetydligt bidrag till värmeproduktionen men sätter ljuset på att vi faktiskt här i Lerum producerar viktig fjärrvärme lokalt och som tar tillvara på förnybara resurser som annars skulle gå till spillo. Produktionen i våra fyra fjärrvärmeanläggningar använder annars rester från västsvenska skogar, som toppar och grenar, rester från sågverksindustrin och annat biobränsle.

Fredrik Fällman, Styrelsen Floda BoIF, berättar att i år har vi samlat ihop över 160 granar första helgen. Nu på lördag har vi ungefär 120 granar kvar. Ett 60 tals fotbollstjejer och killar från vår juniorverksamhet har engagerat sig i försäljning, utdelning och insamlingen. De flesta kunderna har ställt granen vi entrén eller vid tomtgränsen men en del äldre kunder får vi hjälpa på plats berättar Fredrik. Klubben hjälper  elhandelkunderna med allt från transport av gran från lägenheter i flervåningshus till att skruva av julgransfötter och montera ner julgransbelysningen. 

Lerum Energi tackar Floda BoIF för fin samverkan med året julgransupphämtning.

 

Glada tjejer från Floda BoIF hjälper till vid julgransinsamlingen