2023-04-24

Invigning av nytt Växtrum, Kraftfältet

Kommunstyrelsen ordförande Viktor Lundblad tar första spadtaget i sällskap med Växtrumsdesigner Peter Korn.

Trots lite regnskurar på förmiddagen samlades idag många entusiastiska människor vid Centrumpassagen för att bevittna invigningen av Växtrums nya yta "Kraftfältet". Invigningstalade gjorde vår egen VD Anders Zetterman ihop med årets Växtrumsdesigner Peter Korn och Kommunstyrelsens Ordförande Viktor Lundblad. 

Trädgårdsmästare Peter Korn står bakom årets design och växtval. Odlingssättet ligger helt rätt i tiden med minskat behov av såväl stödvattning som skötsel. Det är också en klimatsmart odling som löper i linje med Agenda 2030 vilket kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad också tog upp i sitt invigningstal. Kraftfältet öppnar upp möjligheter och blir tillgängligt i form av en grön oas intill Lerums centrumentré. Det kommer att bli ett vackert område som på många sätt blir fulladdat av både energi och biologisk mångfald. 

Peter Korn invigningstalade tillsammans med Lerum Energis VD Anders Zetterman och Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad.

Trygghet och kraftproduktion på hemmaplan
Lerum Energis VD Anders Zetterman berättade att företaget under flera år bidragit till att lysa upp olika Växtrum och Lerums centrum. Även på den nya ytan kommer vi att bidra med belysning så platsen blir estetiskt tilltalande men framför allt att platsen kan kännas trygg när mörkret kommer. Trygghet är viktigt för att fler människor ska våga att ta sig ut och röra på sig under mörka dagar och kvällar. Ju fler som är ute och rör på sig i våra offentliga rum desto mer trygghet skapas och är en viktig grundsten i ett fungerade samhälle, berättar Anders Zetterman.  

Det är ju så klart extra roligt att årets satsning kallas för Kraftfältet, fortsätter Anders Zetterman. Energifrågor har varit i ropet det senaste året och långsiktigt måste elproduktionen i Europa och Sverige öka för att möta den efterfrågan på el som finns i ett elektrifierat samhälle.  

Ser vi till den lokala elproduktionen i Lerum så har den historiskt kommit ifrån förnybar vattenkraft i Säveån och genom att vi avlastar elnätet på hemmaplan med de fossilfria fjärrvärmelösningar som finns på plats. Nu ser vi också att Lerums invånare arbetar upp en riktig boom i solcellsinstallationer och i Lerums kommun finns det idag runt 1 000 anläggningar med solceller. Anders berättar att Kraftfältet kommer att visa information om vår lokala och förnybara elproduktion. Vi tycker att det är viktigt att stå upp för minskade koldioxidutsläpp och den effekt detta får på klimatförändringar. Vår förnybara elproduktion kan på ett naturligt sätt knytas ihop med Agenda 2030 och årets Växtrumssatsning med klimatsmart odling i natursand.