2024-03-06

Internationellt intresse för Lerum Energis fiskvägar

Igår tog Lerum Energi emot fint besök av riksdagsledamot från danska Folketinget och av VD:n för Danmarks största vattenkraftverk. Föremålet för besöket var våra fiskvägar i Hedefors och Hillefors.

Hedefors fiskväg ses som ett föredöme i hur man har skapat en fungerande vattenväg för ål, lax, öring och andra vattenlevande djur. Något som vi på Lerum Energi är väldigt stolta över!

Lerum Energis VD Anders Zetterman, styrelseordförande Lillemor Rånevik, marknadschef och organisatör Jenny Nordlund tog tillsammans med vår tidigare medarbetare och vattenkraftskunnige Bertil Svensson emot den danska delegationen som kom på besök igår tisdag.
Bertil höll ett  inspirerande föredrag om fiskvägarnas funktion, djurliv och tekniska parametrar kring vattenkraften som gästerna satte stort värde på.

Rasmus Lambert Christensen, VD för Danmarks största vattenkraftanläggning vid Gudenaacentralen/Tangeværket i Midtjylland, Anders Zetterman, VD Lerum Energi, Christian Pihl Lorentzsen, Folketingsledamot, Jenny Nordlund, marknadschef Lerum Energi, Bertil Svensson, fd medarbetare Lerum Energi, Lillemor Rånevik, styrelseordförande Lerum Energi.

- Det bästa med att komma hit på plats var att få se allt i verkligheten och få inspiration att ta med sig hem till Danmark, säger Rasmus Lambert Christensen, VD för Danmarks största vattenkraftanläggning vid Gudenaacentralen/Tangeværket i Midtjylland. 

Lerum Energi kommer att få besök igen längre fram och då i form av en större delegation från Danmark.

- Vi är oerhört stolta över att våra lokala fiskvägar har fått så fint renommé och nu även utanför Sveriges gränser. Att de nu besöks som inspirerande exempel för framtida satsningar på förbättrade fiskvägar i vårt grannland Danmark är mycket roligt och hedrande, säger Jenny Nordlund, marknadschef på Lerum Energi.